Nyheter

 • Faktorer som skal vurderes ved valg av hardmetallbor

  Ved valg av hardmetallbor, må dimensjonsnøyaktighetskravene til boring vurderes først. Generelt sett, jo mindre blenderåpning som skal behandles, jo mindre toleranse. Derfor klassifiserer borprodusenter vanligvis bor i henhold til den nominelle diameteren til t...
  Les mer
 • Analyse av status quo og utvikling av metallskjærende verktøy

  Skjæreverktøy er verktøy som brukes til å kutte i maskinproduksjon. De aller fleste kniver er maskinbrukte, men det finnes også håndbrukte. Siden verktøyene som brukes i mekanisk produksjon i utgangspunktet brukes til å kutte metallmaterialer, er begrepet "verktøy" generelt forstått som en ...
  Les mer
 • Top Metal Magazine "Acta Materialia": Fatigue Crack Growth Behavior of Shape Memory Alloys

  Formminnelegeringer (SMA) har en karakteristisk deformasjonsrespons på termomekaniske stimuli. Termomekaniske stimuli stammer fra høy temperatur, forskyvning, fast-til-solid-transformasjon, etc. (høytemperatur høyordensfase kalles austenitt, og lavtemperatur lavordensfase...
  Les mer